Napi ige
A mai nap igéje:
Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! (Zsolt 92,6) >>
 
Életrajz
Személyes emlékek
Képcsarnok
Igehirdetések
Kiadványok
English
Deutsch
Suomi

Információk a Túróczy Zoltán evangélikus püspök hagyatékát gondozó alapítvány munkájáról

Beköszöntő

Túróczy Zoltánt egyházunkban háromszor választották püspökké, s az államhatalom háromszor távolította el tisztéből. Halálának 30. évfordulójára "ISTEN EMBERE - Túróczy Zoltán evangélikus püspök (1893-1971)" címmel a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISz) kiadásában megjelent egy kétkötetes emlékkönyv. Ennek anyagát egy kis munkaközösség gyűjtötte össze püspökünk iránti tiszteletből. Felhasználták az állami és egyházi levéltárak hozzáférhető anyagát és a püspök gazdag irathagyatékát, valamint a család és a még élő kortársak emlékeit.

A munka végeztével azt is rögzítették, hogy ezután is maradt még teendő. Rejtőző levéltári anyagok feltárása, ismert levéltári anyagok kutathatóvá tétele, valós kép alkotása finn kapcsolatairól (Túróczy püspök a helsinki-i egyetem tiszteletbeli doktora volt). A hozzá hasonlóan félreállított és hallgatásra kényszerült egyházi személyek és baráti körük levelezésének lehetséges mérvű összegyűjtése eredetiben vagy másolatokban, és még élő kortársak emlékeinek (fényképeknek) összegyűjtése, végül, de nem utoljára gazdag irathagyatéka (igehirdetései) anyagának kiadása. Mindehhez szükségesnek látták egy alapítvány létrehozását, hogy az ügynek gazdája legyen. Ez a szándék 2007 elején - közhasznú alapítvány minősítéssel - megvalósult, és most a világháló segítségével is szeretnénk Túróczy Zoltán püspök személyiségét, teológiai felfogását, - már életében különböző megítélésű - egyháztörténeti jelentőségű döntéseit közismertté tenni.

Az alapítvány kuratóriuma

*****************************************************

Újdonságok, hírek, közlemények, események

Megemlékezések Nyíregyházán Túróczy Zoltán születésének 120-ik évfordulójáról
Túróczy Zoltán első püspöki szolgálatát Nyíregyházán látta el. 1939-ben választották őt nyíregyházi lelkésszé és a Tiszai Egyházkerület püspökévé. A gyülekezet ma is híven ápolja szeretett püspökének emlékét. 2011 óta Túróczy Zoltán nevét viseli az Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda. Az iskola és óvoda hagyományteremtő módon minden évben megemlékezik névadójának születésnapjáról, mely október 23-ra esik. Az idén egy hetes rendezvénysorozat keretében ünnepelték Túróczy Zoltán születésének 120-adik évfordulóját. Volt a diákoknak filmvetítés, koncert, rajzverseny, családfakészítés és totó, melyen a diákok jobban megismerhették névadójuk életét. Látogatás tettek és megkoszorúzták a Túróczy emléktáblát Arnóton, Túróczy Zoltán szülőhelyén. 2013. október 21-én a nyíregyházi Nagytemplomban tartott ünnepi istentiszteletet követően megkoszorúzták Túróczy Zoltán itteni emléktábláját is, majd Túróczy Zoltán unokái leleplezték a püspökről 1939-ben készült kép másolatát, mely az iskola bejáratánál került elhelyezésre. Az ünnepi rendezvény keretében dr. Fabiny Tibor professzor, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára, a Túróczy-hagyaték Alapítvány kuratóriumának tagja tartott előadást Túróczy Zoltánról, mint igehirdetőről. >>

Könyvbemutatók
A Túróczy-hagyaték Alapítvány és a Luther Kiadó közös kiadásában jelent meg a közelmúltban Túróczy Zoltán igehirdetéseinek legújabb kötete. "Időszerű szeretet" címen. A püspök születésének 120. évfordulójára kiadott könyv a második félreállítása idején, 1953/54-ben írt prédikációit tartalmazza. Az alapítvány kuratóriuma könyvbemutatót tart: Nyíregyházán, 2013. október 26-án, a Luther téri evangélikus nagytemplomban 10 órakor kezdődő gyülekezeti nap keretében, Budapesten, 2013. november 24-én délután 17 órakor Budavárban, a Bécsi kapu téri evangélikus templomban, Győrött, 2013. december 8-án, 17 órakor az Evangélikus Öregtemplomban, az Öt Templom Fesztivál egyik eseményeként. Minden érdeklődőt szeretettel várunk ! >>

MEGJELENT! - Időszerű szeretet
A Túróczy-hagyaték Alapítvány és a Luther Kiadó közös kiadásában 2013 október végén megjelent Túróczy Zoltán püspök (1893-1971) igehirdetéseinek legújabb kötete. Az Időszerű szeretet című prédikációgyűjtemény a magyar perikóparend epistolai sorozata alapján született igehirdetéseket tartalmazza, amelyeket a szerző második félreállítása idején az 1953/54-es egyházi esztendő igehirdetési alapigéi alapján írt. Ezért ez a kötet bizonyos értelemben "folytatása" az Evangélikus Teológiai Akadémia kiadásában 1989-ben megjelent - és már régóta nem kapható - Posztillás könyvnek, amely az 1952/53-as egyházi év evangéliumi sorozata alapján született. A 120 évvel ezelőtt született püspökre emlékezve közöljük az alábbi igehirdetést a most megjelent kötetből. A kötet kapható egyházunk könyvesboltjaiban és az alapítvány terjesztésében. >>

HIRDETMÉNY
A Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vette és közhasznú szervezetté minősítette a TÚRÓCZY-HAGYATÉK ALAPÍTVÁNYt (THA), amelynek célja Túróczy Zoltán püspök személyes emlékeinek és irodalmi hagyatékának gyűjtése, gondozása, teológiai és egyházkormányzói tevékenységének elemzése és mindezek publikálása. >>

Emlékezés és bemutatkozás Győrben
Ádvent első vasárnapján a győri evangélikus Öregtemplomban rendezett ádventi esten emlékezett meg a gyülekezet temploma felszentelési ünnepéről. Az alkalmat Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Túróczy-hagyaték Alapítvány elnöke nyitotta meg, majd Dunst Eszter, a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ tanára felolvasta Túróczy Zoltán püspök 1953. ádvent 1. vasárnapján elmondott előadását Az 1785. esztendő Szent András havának 26-27. napja címmel, amelyben felidézte a templomszentelés történetét. Az együttléten Terei Gábor, a Túróczy-hagyaték Alapítvány kuratóriumának titkára mutatta be a néhai püspök hagyatékát ápoló alapítvány munkáját. >>

Isten embere
Jó ideje híre volt már, hogy dolgoznak egy Túróczy-könyvön. Most megjelent. Nem olcsó könyv, a kiadónál 2.700 Ft, az ára, de a mérete sem csekély. Két testes kötet, 1138 oldal. Megvetted és most méregeted. El is fogod olvasni? Ez rengeteg betű, s neked kevés az időd. Majd belelapozol, és csipegetsz belőle - így gondolod. Vannak benne bizonyosan érdekes dolgok. Tőle származó írások is, hiszen azt mondják az öregek, akik hallgatták annak idején, hogy rendkívül jó előadó volt. Róla is írhattak a könyvben nem mindennapi dolgokat, hiszen abban a korban élt, amikor hamar félreállítottak valakit, ha útjában állt a hatalomnak. >>

Kapcsolatok
Evangélikus portál
Evangélikus Élet
Dunántúli Harangszó
Nyugati Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Déli Egyházkerület
Online Hittan (új!)
 
Tanulmányok
Dokumentumok
Ismeretlen körlevél
 
Kuratóriumi hírek
Pályázati felhívás
Hozzászólások
Alapító okirat
Alapítványi SZMSZ


Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Túróczy-hagyaték Alapítvány

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster