Heti igehirdetés
Kire haragszik Isten? - Szentháromság utáni 20. vasárnap
Mt 22,1-14 >>
 
Életrajz
Képcsarnok
Igehirdetések
- Igehirdetés-kereső Excelben

- Óegyházi evangéliumok

- Ószövetségi sorozat

- Posztilláskönyv

- Alkalmi igehirdetések

- Hallgatható igehirdetések

 
Könyvek, kiadványok
- Kapható kiadványok

- Már nem kapható kiadványok

- Isten embere

- Ne félj!

 
Filmek/videók
Rádiófelvételek
Egyebek

Lectori salutem!


2007 elején bejegyzett Alapítványunk kuratóriumának nevében köszöntöm megújult honlapunk olvasóit, látogatóit. Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy Túróczy Zoltán evangélikus püspök (1893-1971) lelki, szellemi hagyatéka - amelynek gyűjtésére, gondozására és közkinccsé tételére alapítóink létrehozták Alapítványunkat - olyan érték, amely nemcsak megőrzésre méltó, hanem egyházunk múlhatatlanul szükséges megújulásának egyik forrása, eszköze lehet ma is.

Célkitűzésünket ezért elsősorban nem a múlt értékeire való emlékezés és emlékeztetés egyébként is szükséges feladata határozza meg, hanem Isten igéje figyelmeztetésének szeretnénk engedelmeskedni: Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. (Zsid 13,7)

Az a reménységem, hogy megújult honlapunkon minden érdeklődő könnyen eligazodik. Életrajzi, történelmi dokumentumokhoz, levéltári adatokhoz, különféle kiadványokhoz vezető linkeket épp úgy megtalálnak itt látogatóink, mint a Túróczy Zoltán olvasható vagy meghallgatható igehirdetéseit.

Honlapunk minden látogatójának ismeretben gazdagító, hitben erősítő élményeket kívánok.


2017 ádventjén

ITTZÉS JÁNOS ny. evangélikus püspök
a Túróczy-hagyaték Alapítvány kuratóriumának elnöke

**************************************************

Heti igehirdetések

A 2019/20-as egyházi esztendő ádventjén Túróczy Zoltán igehirdetéseinek újabb sorozatát indítjuk útjára.

A győri Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltárában őrzött hagyatékban TZ-7; D./1- 60. TZ: Posztillás könyv (ó-egyházi evangéliumi szent leckék alapján, imádság nélkül) 1955. nov. 27. - 1956. nov. 25. címen összegyűjtött prédikációkat közöljük. Honlapunk Igehirdetések rovatában az Óegyházi evangéliumok sorozat cím alatt érik el olvasóink hétről hétre ezeket az igehirdetéseket. (POSZTILLA = A szentírásbeli helyek felolvasása után [post illa verba evangelii] mondott magyarázat).

Lelkészek és az istentiszteleti rend után érdeklődők figyelmébe ajánljuk, hogy ezek a most sorra kerülő alapigék az 1963-ban megjelent Agenda perikóparendjében az Ó-sorozatban találhatók. A Liturgikus Könyv is ezt vette át. A különféle okokból előforduló eltérésekre, különbségekre az adott helyen hívjuk fel majd Olvasóink figyelmét.

Túróczy Zoltán igehirdetéseiben mindig az 1908-as kiadású, revideált Károli-fordítást használta. A textusokat az igehirdetések elején ebből idézzük. A prédikációk szövegét mindig betűhíven közöljük, pl. nem változtattunk az igehelyek jelölésén, a helyenként előforduló következetlenségeken sem, kizárólag a nyilvánvaló elütéseket korrigáltuk. Az énekszövegek idézésekor megadott énekszámok az 1911-ben kiadott Keresztyén énekeskönyv (az ún. Dunántúli énekeskönyv) énekszámai.

2019. december 1-jén, ádvent 1. vasárnapján tehát megkezdjük az óegyházi evangéliumok sorozatban olvasható igehirdetések rendszeres megjelentetését.

Isten áldja az ige olvasóit!

*************************************************

Túróczy Zoltán áhítatai az Evangélikus Portálon

Egyed Aladár és Juhász Imre szerkesztésében az Erős Vár Kiadó gondozásában 1975-ben Clevelandben jelent meg Túróczy Zoltán Ne félj! című áhítatos könyve. Magyarországon a könyv nem volt kapható.

Túróczy Zoltán születésének 125. évfordulójára emlékezve az Evangélikus Portál 2018. ádventtől kezdve heti rendszerességgel megjelentet egy-egy áhítatot ebből a könyvből. Az áhítatok innen, vagy honlapunk menüjében a Ne félj! című kiadványra kattintva is elérhetők.

Újdonságok:
- Anna-Maija Viljanen-Pihkala: Egy díszdoktori kalap története
 
Napi ige (Losung)
A mai nap igéje:
Ámósz így válaszolt: Pásztor vagyok én, és fügét termesztek. De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az Úr: Eredj, és prófétálj népemnek, Izráelnek! (Ám 7,14b?15) >>
 
Cikkek, tanulmányok, megemlékezések
Levéltári hagyaték
Hírarchívum
Kapcsolatok
- Evangélikus portál
- Evangélikus Élet
- Nyugati Egyházkerület
- Északi Egyházkerület
- Déli Egyházkerület
- Online Hittan
- Nyíregyházi Túróczy Z. Oktatási Központ
- Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ
- Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltára - Győr
 
Hogyan használjam az oldalt?


Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Túróczy-hagyaték Alapítvány

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster