Heti igehirdetés
Járjunk szeretetben - Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap >>
Jn 15,9-14 >>

 
Életrajz
Képcsarnok
Igehirdetések
- Olvasható igehirdetések

- Hallgatható igehirdetések

 
Megvásárolható könyvek, korábbi kiadványok
- Kapható kiadványok

- Már nem kapható kiadványok

 
Filmek/videók
Rádiófelvételek

Lectori salutem!


2007 elején bejegyzett Alapítványunk kuratóriumának nevében köszöntöm megújult honlapunk olvasóit, látogatóit. Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy Túróczy Zoltán evangélikus püspök (1893-1971) lelki, szellemi hagyatéka - amelynek gyűjtésére, gondozására és közkinccsé tételére alapítóink létrehozták Alapítványunkat - olyan érték, amely nemcsak megőrzésre méltó, hanem egyházunk múlhatatlanul szükséges megújulásának egyik forrása, eszköze lehet ma is.

Célkitűzésünket ezért elsősorban nem a múlt értékeire való emlékezés és emlékeztetés egyébként is szükséges feladata határozza meg, hanem Isten igéje figyelmeztetésének szeretnénk engedelmeskedni: Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. (Zsid 13,7)

Az a reménységem, hogy megújult honlapunkon minden érdeklődő könnyen eligazodik. Életrajzi, történelmi dokumentumokhoz, levéltári adatokhoz, különféle kiadványokhoz vezető linkeket épp úgy megtalálnak itt látogatóink, mint a Túróczy Zoltán olvasható vagy meghallgatható igehirdetéseit.

Honlapunk minden látogatójának ismeretben gazdagító, hitben erősítő élményeket kívánok.


2017 ádventjén

ITTZÉS JÁNOS ny. evangélikus püspök
a Túróczy-hagyaték Alapítvány kuratóriumának elnöke

**************************************************

Heti igehirdetések!

Az alapítvány fő célkitűzése Túróczy Zoltán hagyatékának ápolása, megismertetése, közkinccsé tétele a ma élő evangélikusság számára.

Négy évvel ezelőtt ezen szándéktól vezérelve jelentettük meg a Luther Kiadóval közösen az Időszerű szeretet című prédikációgyűjteményt. Ez a kötet a magyar perikóparend epistolai sorozata alapján született igehirdetéseket tartalmazza, melyeket a szerző második félreállítása idején az 1953/54-es egyházi esztendő igehirdetési alapigéi alapján írt. Ezért ez a kötet bizonyos értelemben "folytatása" az Evangélikus Teológiai Akadémia kiadásában 1989-ben megjelent Posztillás könyvnek, amely az 1952/53-as egyházi év evangéliumi sorozata alapján született. (POSZTILLA = A szentírásbeli helyek felolvasása után (post illa verba evangelii) mondott magyarázat).

A Posztillás könyv azonban már régóta nem kapható, antikváriumokban is csak elvétve található, ezért a kuratórium úgy döntött, hogy ismét megjelenteti az ebben a kötetben található igehirdetéseket, de nem könyv formában, hanem a modern technika segítségével a honlapunkon. Köszönetet mondunk az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorának, aki engedélyezte a publikálást.

Túróczy Zoltán igehirdetéseiben mindig az 1908-as kiadású, revideált Károli-fordítást használta. Az olvasni kívánt igehirdetés alapigéje az alapige melletti nyílra kattintva nyitható meg.

2017. december 3-án, Ádvent 1. vasárnapján tehát megkezdjük a Posztillás könyvben olvasható igehirdetések rendszeres megjelentetését.

Isten áldja az ige olvasóit !

Napi ige (Losung)
A mai nap igéje:
[Az Úr] megőrzi lábad a csapdától. (Péld 3,26) >>
 
Cikkek, tanulmányok, megemlékezések
Levéltári hagyaték
Hírarchívum
Kapcsolatok
- Evangélikus portál
- Evangélikus Élet
- Nyugati Egyházkerület
- Északi Egyházkerület
- Déli Egyházkerület
- Online Hittan
- Nyíregyházi Túróczy Z. Oktatási Központ
- Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ
- Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltára - Győr
 
Hogyan használjam az oldalt?


Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Túróczy-hagyaték Alapítvány

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster