Heti igehirdetés
Pünkösd ünnepe - A megszomorítható Szentlélek
Ef 4,30

 
Életrajz
Képcsarnok
Igehirdetések
- Igehirdetés-kereső Excelben

- Az "Isten emberé"-nek igehirdetései

- Időszerű szeretet

- Válogatás (1915-1968)

- Óegyházi evangéliumok

- Ószövetségi sorozat

- Posztilláskönyv

- Alkalmi igehirdetések

- Igehirdetés vázlatok

- Hallgatható igehirdetések

 
Igehirdetés-felhő
Könyvek, kiadványok
- Kapható kiadványok

- Már nem kapható kiadványok

- Isten embere

- Ne félj!

 
Filmek/videók
Rádiófelvételek

Lectori salutem!


2007 elején bejegyzett Alapítványunk kuratóriumának nevében köszöntöm honlapunk olvasóit, látogatóit. Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy Túróczy Zoltán evangélikus püspök (1893-1971) lelki, szellemi hagyatéka - amelynek gyűjtésére, gondozására és közkinccsé tételére alapítóink létrehozták Alapítványunkat - olyan érték, amely nemcsak megőrzésre méltó, hanem egyházunk múlhatatlanul szükséges megújulásának egyik forrása, eszköze lehet ma is.

Célkitűzésünket ezért elsősorban nem a múlt értékeire való emlékezés és emlékeztetés egyébként is szükséges feladata határozza meg, hanem Isten igéje figyelmeztetésének szeretnénk engedelmeskedni: Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. (Zsid 13,7)

Az a reménységem, hogy honlapunkon minden érdeklődő könnyen eligazodik. Életrajzi, történelmi dokumentumokhoz, levéltári adatokhoz, különféle kiadványokhoz vezető linkeket épp úgy megtalálnak itt látogatóink, mint a Túróczy Zoltán olvasható vagy meghallgatható igehirdetéseit.

Honlapunk minden látogatójának ismeretben gazdagító, hitben erősítő élményeket kívánok.

ITTZÉS JÁNOS ny. evangélikus püspök
a Túróczy-hagyaték Alapítvány kuratóriumának elnöke

**************************************************

Az alapítvány bankszámlaszáma megváltozott!

Az új számlaszám: 12100011-18764741

IBAN: HU24121000111876474100000000

**************************************************

Heti igehirdetések

Az "Isten emberé"-nek igehirdetései

A 2022/23-as egyházi esztendőben Túróczy Zoltánnak nyomtatásban már korábban megjelent igehirdetéseit közöljük. Az előző liturgikus évben is így tettünk. Az alapítványunk és a Luther Kiadó közös kiadásában megjelent Az időszerű szeretet című kötet prédikációit olvashatták honlapunk látogatói. Most ismét olyan kötetet "lapozhatunk fel" hétről hétre, amely már nem kapható. (ISTEN EMBERE, Túróczy Zoltán evangélikus püspök /1893-1971/, II. kötet, Igehirdetések és visszaemlékezések. MEVISZ, Budapest, 2002) Igaz ugyan, hogy honlapunkon a megfelelő linkre kattintva, és ott keresgélve is elérhetőek lennének a most sorra kerülő prédikációk, de a heti közléssel azok számára is könnyebben elérhetőkké lesznek, akik a számítógépek kezelésében csak alapfokon járatosak. Ezen túl az is a célunk, hogy a hetenkénti közléssel ezek az igehirdetések is bekerüljenek a Túróczy-prédikációk Excel-táblázatába, ahol már textus szerint is kereshetők és elérhetők lesznek.

A kötetben a 637-950. oldalakon összesen 67 prédikáció olvasható. A különböző évekből származó, más-más vasárnapok és ünnepnapok változó textusait megszólaltató 50 igehirdetés után 17 alkalmi (kazuális) igehirdetés következik. Az év folyamán általában nem tudjuk pontosan követni a sorra kerülő alkalmakat textusok szerint, de - ha egy mód van rá - legalább tematikusan igyekszünk alkalmazkodni a heti rendhez. Előfordulhat az is, hogy néhány esetben olyan prédikáció is sorra kerül, amelyikkel egyik-másik Heti igehirdetések-sorozatunkban már honlapunkon is találkozhattak Látogatóink. Reméljük, hogy az ez évben érvényesülő szerkesztői szándékunkkal nem okozunk gondot Olvasóinknak, "legfeljebb megkettőzzük" örömüket...

Olvassuk (és a betűt megelevenítő Szentlélek munkája nyomán hallgassuk) szorgalmasan ebben az esztendőben is az "Isten emberé"-nek tanúságtételeit.

Túróczy Zoltán igehirdetéseiben mindig az 1908-as kiadású, revideált Károli-fordítást használta. A textusokat az igehirdetések elején ebből idézzük. A prédikációk szövegét mindig a nyomtatásban megjelent szöveggel közöljük.

Isten áldja az ige olvasóit (és "hallgatóit"!)

**************************************************

Tervetuloa piispa Túróczyn perinnönedistämissäätiön sivuille!

Luterilainen piispa Zoltán Túróczy (1893-1971) arvosti suuresti suomalaista herännäisyyttä, halusi oppia tuntemaan sen perin pohjin ja hyödyntää näitä kokemuksia Unkarin luterilaisessa kirkossa. Túróczy vietti pitkiä aikoja Suomessa ja oppi myös suomen kielen.

Vuonna 2007 perustetun säätiön tavoitteena on ylläpitää tietoisuutta piispa Zoltán Túróczyn elämäntyöstä seuraavien sukupolvien keskuudessa. Túróczyn kiinteät suhteet Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja suomalaisiin pappeihin ovat luonteva osa tätä kokonaisuutta. Siksi kotisivuillakin on suomenkielinen osuus (ks. valikko sivun oikeassa laidassa), josta löytyy tietoa piispa Zoltán Túróczyn elämästä, työstä ja suhteista Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Zoltán Túróczy oli väkevä saarnamies. Győrin luterilaisen seurakunnan arkistossa on monta sataa Túróczyn saarnaa, jotka on listattu tällä sivulla. Valtiovalta riisti kolme kertaa Zoltán Túróczylta oikeuden hänen kutsumuksensa harjoittamiseen. Túróczy valmisti myös näinä aikoina joka sunnuntaiksi ja juhlapäiväksi saarnan, joita hän ei useimmiten saanut pitää. Näitä (ja tietysti myös kirkossa pidettyjä saarnoja) ladataan säätiön toimesta jatkuvasti otsikon Igehirdetések (Saarnat) alle. Tekstit ovat unkarinkielisiä, mutta ehkä käännösohjelmien avulla suomenkielinen lukijakin voi tutustua teksteihin.

Toivomme, että sivut edesauttavat Zoltán Túróczyn ja Unkarin ja Suomen kirkon välisten suhteiden parempaa tuntemusta ja rakentavat tiedon jakamisen lisäksi luterilaisten kirkkojemme välistä yhteyttä myös nykypäivänä.

Säätiön kuratorio

Újdonságok:
- Az Alapítvány 2021. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete

- Az Alapítvány 2021. évi kiegészítő melléklete
 
Napi ige (Losung)
A mai nap igéje:
Én magam oltalmazom [Jeruzsálemet] mindenfelől - így szól az ÚR -, mint egy tüzes fal... (Zak 2,9) >>
 
Cikkek, tanulmányok, megemlékezések
Levéltári hagyaték
Hírarchívum
Kapcsolatok
- Evangélikus portál
- Evangélikus Élet
- Nyugati Egyházkerület
- Északi Egyházkerület
- Déli Egyházkerület
- Online Hittan
- Nyíregyházi Túróczy Z. Oktatási Központ
- Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ
- Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Levéltára - Győr
 
Hogyan használjam az oldalt?
Suomeksi
- Zoltán Túróczy
- Elämäkerta
- Suomenkielisten teosten bibliografia
- Kuvakooste
- Suomenkielisiä dokumentteja
- Martti Voipion tutkielma
- Säätiö
 


Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Túróczy-hagyaték Alapítvány

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster